AWO tuyển 02 Cộng tác viên

Tổ chức Hành động vì động vật hoang dã (AWO) đang tuyển 01 Cộng tác viên Social Media và 01 Cộng tác viên dự án “Youth Wildlife Conservation”, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email phuc.nguyen@hoangda.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 21:00 ngày 25/06/2016