SCDI tuyển Cán bộ dự án

Trung tâm Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đang tuyển 01 Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email nhungtran@scdi.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/10/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.