Cuộc thi ảnh “Đối thoại với dòng sông 2016”

Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) phát động cuộc thi ảnh Đối thoại với dòng sông lần thứ II, năm 2016 với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long – Đối mặt và Thích ứng”, kéo dài từ 1/6/2016 đến 30/9/2016

Thông tin liên hệ:

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN)
Email: doithoaivoidongsong2016@gmail. com
Facebook: Đối thoại với dòng sông 2016: Đồng bằng sông Cửu Long-Đối mặt và Thích ứng

Đề biết cụ thể quy định và cách thức tham gia, mời các bạn đọc phần Thể lệ dự thi tại đây.