Asia Foundation tuyển Tư vấn

Asia Foundation tại Việt Nam đang tuyển Tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: linh.tran@asiafoundation.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 10/06/2016
Thông tin chí tiết xem tại đây.