World Vision tuyển Cán bộ Tín dụng

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ Tín dụng – Ban Tài chính vi mô, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ gồm sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) và đơn xin việc (theo mẫu) tới:

Nguyễn Diệu Trang
Ban Con người và Văn hóa
Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, tầng 4, tòa nhà HEAC, 14 – 16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39439920 (máy lẻ 118)
Email: job_application@wvi.org / Nguyen_Dieu_Trang@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/05/2016

Thông tin chi tiết: Mô tả công việc, Mẫu đơn xin việc