ChildFund tuyển Tư vấn kỹ thuật

Tổ chức ChildFund đang tuyển 01 Tư vấn kỹ thuật về xây dựng công trình kênh mương tại Cao Bằng.
Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online TẠI ĐÂY
Hạn chót đăng ký: 20/07/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.