BPOVN tuyển Thực tập sinh

Dự án “Chương trình Khí sinh học cho Ngành Chăn nuôi Việt Nam” (BPOVN) đang tuyển 01 Thực tập sinh, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email bpovn@biogas.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.