Save Vietnam’s Wildlife tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Save Vietnam’s Wildlife đang tuyển 01 Cán bộ truyền thông, làm việc tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email info@savevietnamswildlife.org hoặc kimanh@savevietnamswildlife.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/05/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.