IOM tuyển Y tá

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cần tuyển 01 Y tá, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ nhận hồ sơ: hcmc@iom.int
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2019
Chi tiết xem tại đây.