Quỹ Fred Hollows tuyển Cán bộ dự án

Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam hiện đang tuyển 02 Cán bộ dự án (01 tại Hà Nội và 01 tại Đà Nẵng).

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 17:00 ngày 06/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.