Oxfam tuyển Điều phối viên

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Điều phối viên nhóm Biến đổi khí hậu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email hr.vietnam@oxfamnovib.nl

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.