Hội nghị Tài nguyên và Môi trường vì sự Phát triển bền vững

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất mang tên “Tài nguyên và Môi trường vì sự Phát triển bền vững“. Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 14/12/2012.

Thời gian đăng ký tham gia và gửi tóm tắt tham luận: từ ngày 02/7 – 15/8/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.