Dự án VISTA tuyển trợ lý

Dự án VISTA do Đại học John Hopkins thực hiện tại Việt Nam tuyển trợ lý.

Hạn nộp hồ sơ: trước 30/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.