Quỹ Kenan Châu Á tuyển Thực tập sinh

Quỹ Kenan Châu Á đang tuyển 01 Thực tập sinh, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Phan Kiều Anh, Quỹ Kenan Châu Á, Văn phòng Hà Nội
M-03, tầng M, Sofitel Plaza Hotel
Số 1, Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
Tel./Fax.: 84-4 3715 1777
Email: kieuanh@kenan-asia.org

Thông tin chi tiết xem tại đây.