SNV tuyển tư vấn

SNV (Tổ chức Phát triển Hà Lan) tuyển chuyên gia tư vấn về REDD+.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/02/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.