CSD tuyển điều phối viên dự án

Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Vì sự phát triển bền vững (CSD) cần tuyển 01 điều phối viên dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 30/8/2012 (ưu tiên những hồ sơ gửi sớm).

Thông tin chi tiết xem tại đây.