Khởi động Chương trình Viện trợ trực tiếp 2016-2017

Tổng lãnh sự Quán Úc thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ Chương trình Viện trợ trực tiếp (DAP) 2016-2017.

DAP là một chương trình viện trợ quy mô nhỏ duy nhất hướng đến các nhóm cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác không thể tiếp cận với các chương trình viện trợ quy mô lớn. Số tiền viện trợ cho mỗi dự án khoản 15.000 đô Mỹ, tuy nhiên, những dự án lớn với số tiền lớn hơn cũng có thể được xem xét.

Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2016.

Mọi thắc mắc có thể gửi qua địa chỉ email DAP.HCMC@dfat.gov.au