Việt Nam kết thúc giai đoạn 1 chương trình UN-REDD

ThienNhien.Net – Hôm nay (4/10), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo tổng kết Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 1 với sự tham gia của các đại diện của các cơ quan chính phủ có liên quan, đại diện các địa phương tham gia thực hiện thí điểm REDD+ và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ …

Chương trình UN-REDD pha I được thực hiện trong 3 năm từ tháng 9/2009 dến 9/2012 với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị các bước cơ bản để chuẩn bị thực thi REDD+ góp phần giảm phát thải nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Theo báo cáo, giai đoạn 1 của Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt đã nâng cao năng lực ở cấp quốc gia nhằm chuẩn bị thực thi REDD+. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên thực hiện công tác tham vấn cộng đồng FPIC. Qua đó, đã rút ra được nhiều bài học quan trọng.

Vào tháng 6 năm nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (gọi tắt là Chương trình REDD+) cho giai đoạn 2011 – 2020.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phạm Minh Thoa – Giám đốc quốc gia Chương trình UN-REDD Việt Nam, Chương trình vẫn còn có một số hạn chế và thách thức nhất định. Sự tham gia của khối tư nhân trong giai đoạn vừa qua chưa mạnh, mức độ hiểu biết về REDD+ giữa các cơ quan, ban ngành, tổ chức không giống nhau. Bên cạnh đó, giai đoạn tiếp theo cần giải quyết một số thách thức trong công tác điều phối giữa các ngành, cơ sở pháp lý cho thực thi REDD+, và tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho các bên liên quan.

Giai đoạn tiếp theo của Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ cuối năm nay với sự hỗ trợ của Chính phủ Na Uy. Theo đó, chương trình sẽ thí điểm việc chi trả tham gia tại 6 tỉnh là Lâm Đồng, Cà Mau, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Bắc Cạn và Lào Cai. Song song với nguồn vốn hỗ trợ từ Na Uy, một số nhà tài trợ khác cũng hỗ trợ triển khai các hoạt động chi trả theo khuôn khổ REDD+ tại Điện Biên, Kiên Giang, và Hòa Bình. Sau 2015, chương trình sẽ tiến hành áp dụng phương thức chi trả theo kết quả.

Thông tin về các hoạt động và tài liệu liên quan có trên trang web của Chương trình tại vietnam-redd.org.