Lập thủ tục đầu tư dự án điện mặt trời tại Lý Sơn

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở Công Thương và UBND huyện Lý Sơn về việc lập thủ tục đầu tư dự án điện mặt trời huyện đảo Lý Sơn có sử dụng vốn vay ODA Phần Lan.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm chủ đầu tư dự án, đồng thời yêu cầu Sở khẩn trương xây dựng đề cương chi tiết và sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm hỗ trợ Sở Công thương và các đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng báo cáo hoàn thành đúng tiến độ.