Cục bảo tồn Đa dạng sinh học tuyển Kế toán

Cục bảo tồn Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) cần tuyển Kế toán cho dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2011.

Vị trí tuyển dụng: Kế toán/Trợ lý dự án (PAA)
Nơi làm việc: Hà Nội ( yêu cầu đi công tác tỉnh)
Thời hạn công việc: 12 tháng toàn bộ thời gian và có thể gia hạn thêm
Ngày bắt đầu dự kiến: Ngày 15 tháng 4 năm 2011
Giám sát trực tiếp: Giám đốc dự án
Mã số và tên dự án : 00074659– PIMS 3965: Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam

Tổng quan
Tổng cục môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bắt đầu thực hiện dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” thời hạn 4 năm từ 2011-2014 do UNDP-GEF tài trợ. Mục tiêu của dự án là: “đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho hệ thống các khu bảo tồn, bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu”. Dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu lớn hơn là “ Bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học ở Việt Nam”. Để đạt được các mục tiêu của dự án, các kết quả đầu ra của dự án phải được đảm bảo. Đó là 1: Khung chính sách và pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất để hỗ trợ cung cấp tài chính bền vững cho các KBT; 2: Trách nhiệm và quy trình quản lý rõ ràng, thống nhất giữa các giữa các tổ chức liên quan để hỗ trợ tài chính bền vững cho các KBT; 3 : Kiến thức và kinh nghiệm về các phương án cung cấp tài chính
bền vững trên cơ sở các hoạt động trình diễn; 4: Thông tin về đa dạng sinh học và hiện trạng KBT hỗ trợ công tác quản lý KBT và tạo sự ủng hộ của cộng đồng cho hệ thống KBT.

Kế toán/trợ ký dự án sẽ làm việc cho Ban quản lý dự án đặt tại Cục Bảo tồn đa dạng sinh học- VEA, MONRE. Người giữ vị trí này sẽ làm việc tại văn phòng dự án tại Hà Nội và có những trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Trách nhiệm /nhiệm vụ cụ thể:
A. Kế toán dự án
1. Tham gia chuẩn bị kế hoạch công việc hàng quý và hàng năm của dự án.
2. Chuẩn bị các yêu cầu tạm ứng hàng quý để nhận trước kinh phí từ UNDP theo mẫu khả dụng.
3. Hỗ trợ giám đốc dự án quốc gia (NPD) giám sát ngân sách dự án và rà soát lại ngân sách dự án;
4. Thành lập hệ thống kế toán, bao gồm mẫu báo cáo và hệ thống lưu hồ sơ của dự án phù hợp với Văn kiện dự án và các thủ tục NEX;
5. Duy trì các GD tiền mặt dùng cho chi phí nhỏ, bao gồm ký các chứng từ, chuẩn bị mẫu yêu cầu thanh toán, hóa đơn và giải ngân tiền mặt và thanh toán tạm ứng;
6. Chuẩn bị séc và các công việc khác theo với ngân hàng theo yêu cầu;
7. Chuẩn bị các báo cáo tài chính của dự án (hàng năm-hàng quý) và đệ trình NPD để xử lý và cung cấp cho UNDP như yêu cầu;
8. Kiểm tra bảng cân đối kế toán và lưu lại các kiểm tra đối chiếu kế toán
9. Kiểm tra và đảm bảo tất cả các chi phí của dự án phù hợp với thủ tục NEX. Điều này bao gồm giữ lại các hóa đơn khi thanh toán;
10. Kiểm tra dòng ngân sách để đảm bảo tất cả các giao dịch đều được lưu vào dòng ngân sách đúng;
11. Đảm bảo tất cả hồ sơ, chứng từ liên quan đến thanh toán đều được NPD phê duyệt đầy đủ;
12. Báo cáo cho NPD bất cứ vấn đề tồn tại hoặc rủi ro;
13. Theo dõi các chuyển khoản ngân hàng, bao gồm chuẩn bị các yêu cầu chuyển khoản và chuyển các yêu cầu cho ngân hàng và lưu hồ sơ chuyển khoản;
14. Đảm bảo các khoản tiền mặt nhỏ được rà soát và cập nhât để đảm bảo hồ sơ luôn đầy đủ;
15. Không ngừng cải thiện hệ thống & thủ tục nhằm nâng cao việc kiểm soát nội bộ để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán.
16. Các báo cáo giao dịch tài khoản từ các ngân hàng sẽ được tổng hợp vào ngày làm việc thứ hai của mỗi tháng;
17. Tài khoản ngân hàng sẽ được cân đối và báo cáo vào/ hoặc trước ngày thứ 3 mỗi tháng;
18. Chuẩn bị báo cáo đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng mỗi tháng, bao gồm tính lãi suất thu được để đưa vào báo cáo.
19. Lưu giữ hồ sơ kiểm kê việc mua sắm tất cả tài sản thiết bị dự án.
20. Đảm nhiệm những công việc khác có liên quan do NPD giao.

B. Trợ lý dự án
1. Hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch làm việc của dự án và các báo cáo;
2. Lưu giữ tất cả các công văn đi và đến và xử lý các dữ liệu thuộc dự án; chịu trách nhiệm lưu giữ tài liệu và bảo dưỡng các thiết bị văn phòng được đề cập trong văn kiện án và thủ tục NEX;
3. Chuẩn bị các sự kiện của dự án, bao gồm các hội thảo, họp (hàng tháng, hàng quý, hàng năm), các chuyến thăm quan học tập, tập huấn…. Điều này cũng bao gồm chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho các cuộc thảo luận và các cuộc họp liên quan đến dự án;
4. Hỗ trợ tổ chức hậu cần, bao gồm hỗ trợ làm hộ chiếu, bố trí phương tiện đi lại và đặt phòng khách sạn cho các nhân viên dự án, chuyên gia tư vấn và khách mời của dự án;
5. Sắp xếp lịch họp, kế hoạch công việc, phương tiện đi lại, tiếp đón và hướng dẫn khách của dự án; hỗ trợ họ các công việc hậu cần và hành chính;
6. Liên lạc với các cán bộ của chính phủ và nhà tài trợ/ các cơ quan của UNDP về các vấn đề liên quan đến dự án và các vấn đề hành chính, soạn thư và công văn để trình xét duyệt và chấp thuận;
7. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông khi có yêu cầu.
8. Chịu trách nhiệm chuẩn bị công việc và đấu thầu các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, và các phương tiện hỗ trợ theo yêu cầu;
9. Cập nhật thường xuyên địa chỉ của các đối tác dự án, các cán bộ chính phủ, và nhà tài trợ/các cơ quan UNDP làm việc trong mảng biến đổi khí hậu;
10. Đảm nhận các nhiệm vụ khác do NPD giao.

Bằng cấp và yêu cầu:
§ Bằng đại học về Kế toán, Tài chính, và Quản trị hoặc các lĩnh vực có liên quan;
§ Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ kế toán;
§ Kỹ năng tổ chức tốt và nắm được các thủ tục hành chính;
§ Kỹ năng quản lý tài chính tốt và hiểu biết các thủ tục kế toán;
§ Có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và thiết lập mối quan hệ làm việc hài hòa và hiệu quả trong và ngoài tổ chức.
§ Thành thạo máy tính (Word; Excel; Outlook Express; PowerPoint; etc.);
§ Có khả năng giao tiếp tốt với mọi người thuộc nhiều thành phần khác nhau
§ Thành thạo tiếng Anh.
§ Hiểu biết về các thủ tục dự án của UNDP là một lợi thế.

Hồ sơ gửi về trước ngày 31/03/2011 cho
ThS.Nguyen Xuan Dung
Van phong Cuc Bao ton Da dang sinh hoc, Tong cuc Moi truong
DT: 04 39 41 20 27
DD: 0904 392 475
Fax: 04 39 41 20 28
Dia chi: Tang 5, nha N5, 99 Le Duan, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: xuandungbt@gmail.com