CCHS tuyển Điều phối chương trình

Trung tâm Hỗ trợ và nghiên cứu sức khỏe công cộng (CCHS) đang tuyển 01 Điều phối chương trình, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email admin@cchs-vn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.