Quỹ xã hội dân sự của WorldBank thông báo tài trợ 2008

WorldBank có Quỹ xã hội dân sự dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội dân sự. Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2008. Thông tin chi tiết như sau:

QUỸ XÃ HỘI DÂN SỰ 2008

Quỹ Xã hội Dân sự (trước đây được gọi là Chương trình Tài trợ nhỏ) của Ngân hàng Thế giới được thành lập từ năm 1983 nhằm trợ giúp các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức xã hội dân sự. Mục đích của Quỹ là hỗ trợ các sáng kiến tăng cường năng lực để nâng cao hiệu quả phát triển, các hoạt động thúc đẩy hòa nhập xã hội, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân, các hoạt động nhằm củng cố quan hệ đối tác với khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự khác.
Chúng tôi hân hạnh được xin thông báo về khoản tài trợ năm 2008 của Quỹ Xã hội Dân sự năm với số tiền tương đương 560 triệu đồng Việt nam cho các tổ chức xã hội dân sự trong nước của Việt nam.

Mẫu hồ sơ tài trợ – Tiếng Anh

Những hoạt động đáp ứng được yêu cầu để nhận tài trợ năm 2008 phải tập trung vào nâng cao năng lực, nâng cao vị thế và tiếng nói của những nhóm người dễ bị thương tổn như thanh niên, trẻ em, phụ nữ bị thiệt thòi, người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số nghèo và người nhập cư từ nông thôn ra thành thị. Các hoạt động phải tập trung vào hỗ trợ những nhóm dân này và khuyến khích hòa nhập xã hội .

Những mục tiêu này có thể thực hiện được thông qua các hoạt động như hội thảo và tập huấn nâng cao kỹ năng hoặc trao đổi kiến thức nhằm thúc đẩy sự tham gia của các nhóm dân bị thiệt thòi vào quá trình phát triển, các chương trình truyền thông phù hợp để cải thiện cung cấp dịch vụ xã hội và quá trình hoạch định chính sách, các sáng kiến và nỗ lực thành lập và củng cố mạng lưới hoạt động để tăng cường năng lực.

Khoản tài trợ từ Quỹ Xã hội dân sự phải được dùng vào các hoạt động cụ thể và kết thúc trong vòng một năm kể từ ngày giải ngân. Ưu tiên các tổ chức chưa được nhận tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ trong các năm trước và không tổ chức nào được tài trợ từ Chương trình Tài trợ nhỏ và Quỹ Xã hội Dân sự quá 3 lần trong vòng 5 năm.

Xin lưu ý rằng Quỹ Xã hội Dân sự sẽ không trợ giúp triển khai các dự án; các chương trình nghiên cứu; chương trình đào tạo chính quy; tăng cường; các xuất học bổng hay chương trình học tập; mua sắm trang thiết bị, cung cấp dịch vụ; xây dựng; hoặc các cá nhân đứng ra xin tài trợ, bao gồm việc đi lại hay học tập, nghiên cứu. Do số tiền tài trợ có hạn nên chương trình chỉ hỗ trợ cho các tổ chức có mục tiêu phát triển, chứ không tài trợ cho các tổ chức có mục tiêu từ thiện. Tối đa một khoản tài trợ là 80 triệu đồng Việt nam.

Các tổ chức đáp ứng những yêu cầu nêu trên và muốn xin tài trợ, xin tải mẫu hồ sơ và hướng dẫn từ đây hoặc tại Lễ tân, Văn phòng Ngân hàng Thế giới, tầng 8, 63 Lý Thái Tổ, Hà nội hoặc tải thông tin từ trang web này của Ngân hàng Thế giới tại Việt nam: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMINVIETNAMESEEXTN/0,,contentMDK:21618730~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:486752,00.html. Muốn biết thêm thông tin xin liên hệ cô Bồ Thị Hồng Mai – điện thoại: 04-936-7300, fax: 04-934-659, email mbo@worldbank.org.

Các tổ chức ở xa có thể liên hệ lấy mẫu hồ sơ và hướng dẫn tham gia chương trình qua thư điện tử hoặc đường bưu điện. Hạn nhận hồ sơ cuối cùng là ngày 31 tháng 3 năm 2008 (đối với các tổ chức ở xa hạn nhận hồ sơ sẽ căn cứ vào ngày trên dấu bưu điện). Kết quả xét duyệt hồ sơ sẽ được thông báo vào đầu tháng 5 năm 2008.