AITVN mời tham gia Hội thảo quản lý sự thay đổi

Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITVN) tổ chức hội thảo Quản lý sự thay đổi (change management) đối với các tổ chức phi chính phủ.

Thời gian: 8 h, Thứ 3, ngày 11/11/2014

Địa điểm: Phòng 1.1, Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam, Tòa nhà B3, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Liên hệ:

Đỗ Thị Lan Anh – Trợ lí chương trình

Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà B3, Trường Đại học Giao thông Vận Tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Email: anhdtl@aitcv.ac.vn

Điện thoại: 04 3766 9493 – 0915304  555

Hạn cuối đăng kí: 06/11/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.