Winrock tuyển Chuyên gia đào tạo

Tổ chức Winrock International tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia đào tạo cho Chương trình Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEP) do USAID tài trợ.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms. Hằng, địa chỉ email hnguyen@winrock.org trước ngày 13/09/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng, Mô tả công việc.