Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học tuyển Thư ký kiêm phiên dịch

Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) cần tuyển Thư ký kiêm phiên dịch. Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2011.

Vị trí tuyển dụng: Thư ký kiêm phiên dịch
Nơi làm việc: Hà Nội (đi công tác tỉnh)
Thời hạn công việc : Toàn thời gian 12 tháng và có thể gia hạn thêm
Ngày bắt đầu dự kiến: Ngày 15 tháng 4 năm 2011
Giám sát trực tiếp: Giám đốc dự án
Mã số và tên dự án: 00074659– PIMS 3965: Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam

Tổng quan
Tổng cục môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bắt đầu thực hiện dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” có thời hạn 4 năm từ 2011-2014 do UNDP-GEF tài trợ. Mục tiêu của dự án là:
“đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho hệ thống các khu bảo tồn, bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu”. Dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu lớn hơn là “ Bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học ở Việt Nam”. Để đạt được các mục tiêu của dự án, các kết quả đầu ra của dự án phải được đảm bảo. Đó là 1: Khung chính sách và pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất để hỗ trợ cung cấp tài chính bền vững cho các KBT; 2: Trách nhiệm và quy trình quản lý rõ ràng, thống nhất giữa các giữa các tổ chức liên quan để hỗ trợ tài chính bền vững cho các KBT; 3 : Kiến thức và kinh nghiệm về các phương án cung cấp tài chính bền vững trên cơ sở các hoạt động trình diễn; 4: Thông tin về đa dạng sinh học và hiện trạng KBT hỗ trợ công tác quản lý KBT và tạo sự ủng hộ của cộng đồng cho hệ thống KBT.

Thư ký kiêm phiên dịch dự án sẽ làm việc cho Ban quản lý dự án tại Cục bảo tồn đa dạng sinh học thuộc VEA, MONRE. m việc trong Ban quản lý dự án đặt tại Cục Bảo tồn đa dạng sinh học- VEA, MONRE. Người giữ vị trí này sẽ làm việc tại văn phòng dự án tại Hà Nội và có những trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể
Thư ký kiêm phiên dịch dự án sẽ có trách nhiệm hỗ trợ hành chính cho các hoạt động dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam. Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của thư ký kiêm phiên dịch dự án như sau:
1. Hỗ trợ giám đốc dự án thiết lập hệ thống và thủ tục hành chính phù hợp với cơ chế hoạt động của UNDP trên toàn quốc dưới hình thức sổ tay hướng dẫn cho cán bộ dự án, chuyên gia tư vấn và nhà thầu phụ;
2. Hỗ trợ giám đốc dự án thực hiện các công việc hành chính khác; đánh giá và quản lý các thủ tục đấu thầu;
3. Lưu giữ hồ sơ của tất cả nhân sự, chuyên gia tư vấn và các nhà thầu phụ thuộc dự án
4. Tổ chức chuẩn bị hậu cần bao gồm làm visa, sắp xếp phương tiện đi lại, đặt phòng khách sạn cho các nhân viên dự án, chuyên gia tư vấn, và khách mời tham gia các hoạt động dự án;
5. Chuẩn bị các thủ tục đấu thầu phù hợp với yêu cầu của UNDP;
6. Quản lý và kiểm kê các các trang thiết bị;
7. Chuẩn bị hậu cần cho các buổi tập huấn, hội thảo, và các hoạt động khác của dự án
8. Thực hiện các công việc biên phiên dịch theo yêu cầu của giám đốc dự án; và
9. Hỗ trợ các nhân viên, chuyên gia tư vấn dự án và các thành phần tham gia dự án về các vấn đề hành chính khi cần
10. Hỗ trợ lập kế hoạch công việc dự án và các báo cáo;
11. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông của dự án bao gồm các xuất bản phẩm, và đặc biệt chịu trách nhiệm dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;
12. Hỗ trợ chuẩn bị các Điều khoản tham chiếu và hợp đồng cho các chuyên gia/chuyên gia tham gia dự án;
13. Kiểm tra và quản lý giờ giấc làm việc của nhân viên;
14. Đảm nhận các công việc khác liên quan đến dự án theo yêu cầu của Giám đốc Dự án quốc gia, và Giám đốc dự án.

Bằng cấp và kinh nghiệm
§ Có bằng cử nhân chuyên ngành, ưu tiên lĩnh vực quản lý kinh doanh và môi trường;
§ Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên hành chính toàn thời gian hoặc phiên dịch trong các dự án phát triển;
§ Hiểu biết về quản trị văn phòng hiện đại, đặc biệt là quản lý tài liệu văn phòng và hồ sơ;
§ Hiểu biết về quản lý kho và thủ tục đấu thầu;
§ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng như Word, Exel;
§ Thông thạo tiếng Anh
§ Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt bao gồm kỹ năng, nói, viết.

Hồ sơ gửi về trước ngày 31/03/2011 cho:
ThS.Nguyen Xuan Dung
Van phong Cuc Bao ton Da dang sinh hoc, Tong cuc Moi truong
DT: 04 39 41 20 27
DD: 0904 392 475
Fax: 04 39 41 20 28
Dia chi: Tang 5, nha N5, 99 Le Duan, Hai Ba Trung, Ha Noi
Email: xuandungbt@gmail.com