CRS tuyển Chuyên gia tập huấn

Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tuyển nhóm Chuyên gia tập huấn về các phương pháp bảo vệ sinh kế trong ứng phó lụt, bão.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms. Tran Thi Thu Hang, địa chỉ email: hang.tran@crs.org trước ngày 29/11/2016.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ms. Luong Nhu Oanh – Tư vấn kĩ thuật Giảm nhẹ thiên tai
ĐT: 04. 37738300, Nhánh: 132
Email: oanh.luong@crs.org

Hoặc xem tại đây.