ADB cam kết hỗ trợ phát triển ngành nước

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cam kết cho vay 1 tỷ USD để thực hiện Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam trong thời gian 10 năm (từ 2011-2020).

Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) cho biết thêm, riêng năm 2011, ADB dự kiến cho vay khoảng 250 triệu USD để triển khai các dự án thuộc Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch, đồng thời hỗ trợ 1,5 triệu USD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình này.

Bộ Xây dựng cho biết, các hoạt động chính của Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 sẽ tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực chính quyền địa phương; nâng cao năng lực quản lý cho đơn vị cấp nước; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về chống thất thoát, thất thu nước.

Các hoạt động này được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, tín dụng đầu tư, vốn của các đơn vị cấp nước cùng một số nguồn khác. Trong đó, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, năng lực chính quyền địa phương và hoạt động quản lý chương trình sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách là chủ yếu.

Bộ Xây dựng cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan huy động nguồn vốn ODA từ ADB, WB và nhiều tổ chức khác cho hoạt động của chương trình.

Ngày 24/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2147/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025, với mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân từ 30% năm 2009 xuống dưới 15% vào năm 2025.

Những nguyên nhân chính gây thất thoát nước tại Việt Nam là do ý thức, do quản lý, do kỹ thuật,… Đặc biệt, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… vẫn rất cao, trong khi lượng nước sản xuất của các đô thị này chiếm khoảng 40% tổng lượng nước sản xuất của các đô thị Việt Nam.

Hiện chống thất thoát nước đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành cấp nước không chỉ để thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn để phát triển bền vững.