Hậu Giang chọn 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới

ThienNhien.Net – Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Hậu Giang đã chọn 11 xã điểm để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Cụ thể, 11 xã bao gồm Tân Tiến, Vị Tân (TP Vị Thanh); Đại Thành (TX Ngã Bảy); Vị Thanh, Vị Thủy (huyện Vị Thủy); Vĩnh Viễn, Thuận Hưng (huyện Long Mỹ); Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp); Trường Long Tây, Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A); Đông Thạnh (huyện Châu Thành).

Được biết, hiện nay, xã Vị Tân (TP Vị Thanh), một trong những xã được chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới, đang được thành phố tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, trong đó có việc đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường giao thông.

Hiện theo tiêu chí về hạ tầng giao thông cho xã nông thôn mới thì Vị Tân đã đạt khoảng 63%. Tính tới thời điểm này, toàn xã Vị Tân có khoảng 61 km đường nông thôn đã được phủ bê tông hoặc nhựa, có 65 cây cầu bê tông rải đều ở các ấp.

Trong năm 2011, để dần hoàn thiện tiêu chí giao thông của xã nông thôn mới, xã sẽ đầu tư xây dựng 14km đường giao thông nông thôn, xây mới khoảng 20 cây cầu. Trong đó, sẽ xây dựng những tuyến đường có bề mặt rộng 2,5 – 3,5m theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” ở các tuyến chưa có đường giao thông, hoặc có đường nhưng lộ nhỏ hẹp.