Ra mắt Câu lạc bộ Thiên nhiên Hoang dã Hà Nội

ThienNhien.Net – Sáng 22/01/2011, Câu lạc bộ (CLB) Thiên nhiên Hoang dã Hà Nội (WiC-HN) sẽ chính thức được thành lập và ra mắt.

CLB sẽ tập hợp những bạn thanh niên, sinh viên, học sinh Thủ đô yêu quý thiên nhiên và động vật hoang dã, trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện viên Bảo vệ động vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).

Sự ra đời của WiC-HN sẽ đóng góp tích cực và hiệu quả hơn vào công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã nói riêng và thiên nhiên môi trường Việt Nam nói chung.

Đây cũng thể hiện sự tham gia tích cực, hiệu quả và trực tiếp hơn của công chúng, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam.