Hoàn thành bộ bản đồ đất ngập nước ven biển Việt Nam

ThienNhien.Net – Trung tâm Viễn thám Quốc gia vừa hoàn thành việc lập bộ bản đồ đất ngập nước ven biển Việt Nam, tỷ lệ 1/1.000.000.

Bản đồ này thể hiện tình hình phân bố của các loại đất ngập nước thuộc dải ven biển Việt Nam, làm cơ sở để xây dựng phương hướng quy hoạch sử dụng nhằm bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai cũng như để bảo tồn và khai thác hợp lý hệ sinh thái quan trọng này.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam lập được bộ bản đồ đất ngập nước ven biển phủ trùm toàn bộ dải ven biển thuộc 29 tỉnh và thành phố có biển; là những tài liệu khá đầy đủ về các loại hình đất ngập nước ven biển. Ngoài ra, còn có số liệu về diện tích các kiểu đất ngập nước ven biển được thống kê theo đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh và cả nước.