Bến Tre tích cực phòng chống hạn và xâm nhập mặn

ThienNhien.Net – Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Bến Tre, hiện nay mặn đang tiếp tục xâm nhập sâu vào đất liền. Mặn 1‰ có thể sẽ lên đến Long Thới, Hoà Nghĩa – huyện Chợ Lách, Tiên Long, Quới Thành – huyện Châu Thành và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các vùng trong tỉnh.


Nhằm thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 792/BNN-TCTL ngày 23/03/2010, hạn chế các thiệt hại do hạn mặn, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các ngành và địa phương chú ý thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 967/UBND-KTN ngày 23/03/2010, tích cực có biện pháp thông tin, hỗ trợ cho nhân dân phòng tránh hạn mặn.

Các ngành và địa phương cần hết sức lưu ý trong việc trữ nước và tiết kiệm nước ngọt nhằm phục vụ tốt cho sinh hoạt và sản xuất, nhất là đối với các vùng mà trước đây xem như vùng ngọt, chưa chủ động trong việc phòng tránh xâm nhập mặn có thể sẽ bị ảnh hưởng. Cần có biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ việc cung cấp nước ngọt, nước sạch sinh hoạt cho nhân dân, hạn chế tối đa tình trạng đẩy giá nước ngọt lên cao, hoặc sử dụng các nguồn nước không hợp vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cần hướng dẫn việc khoanh bao cục bộ từng vườn cây ăn trái hoặc từng khu vực để trữ nước ngọt, hạn chế bị nhiễm mặn hoặc khô hạn trong thời gian tới.

Sở Xây Dựng chỉ đạo cho Công ty Cấp thoát nước tiếp tục triển khai nhanh các phương án giải quyết nước ngọt bổ sung khi cần thiết, kể cả việc kết hợp sử dụng nước ngầm, và chở nước ngọt bổ cấp cho các nhà máy nước, nhằm không để nước sinh hoạt bị mặn quá 0,5‰.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực, triển khai nhanh các biện pháp phòng tránh hạn mặn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ, trong đó cần chú ý việc cung cấp lu hồ trữ nước sinh hoạt cho nhân dân, triển khai các công trình phục vụ vườn cây ăn trái, đồng thời có các thông tin hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, hạn chế các ảnh hưởng do khô hạn, nhiễm mặn có thể xảy ra.