Nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm ở Đồng Nai

ThienNhien.Net – Mới đây, đợt kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cho thấy, có nhiều doanh nghiệp lớn được cấp bộ thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường nhưng lại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, có 13 doanh nghiệp “gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,” trong đó 8 doanh nghiệp có nước thải gây ô nhiễm và 5 doanh nghiệp gây ô nhiễm cả nước thải và khí thải.

Trong đó, có 2 doanh nghiệp lớn được cấp bộ thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường gồm Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi) và Nhà máy giấy Tân Mai (thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai).

Kiểm tra tại công ty Sonadezi cho thấy, các chỉ tiêu màu sắc trong nước thải vượt 7 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 1,7 lần, COD vượt 1,6 lần; chỉ tiêu chì vượt 7,3 lần, sắt vượt 2,4 lần. Trong đó coliform vượt tiêu chuẩn trên 1.200 lần cho phép.

Còn tại Nhà máy giấy Tân Mai, chỉ tiêu màu sắc trong nước vượt 34,5 lần, BOD5 vượt 26,2 lần, COD vượt 28 lần, sunfua vượt tiêu chuẩn 16,2 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai còn đề nghị xử lý 17 doanh nghiệp khác phớt lờ với hành vi “gây ô nhiễm môi trường” của mình.
Trong đó có 3 doanh nghiệp được cấp Bộ thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường gồm Xí nghiệp chế biến cao su Đồng Nai, Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình và Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành. Những chỉ tiêu như khí thải, nước thải của các doanh nghiệp này cũng vượt nhiều lần so với quy định.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, trước những vi phạm của các doanh nghiệp trên, Thanh tra Sở và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường với số tiền trên 305 triệu đồng.

Sở cũng đang kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình vi phạm này.