Tập huấn về Mô hình khí hậu phục vụ nghiên cứu

ThienNhien.Net – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường vừa phối hợp với Trung tâm Khí tượng Hadley (Vương quốc Anh) tổ chức lớp tập huấn “Mô hình khí hậu khu vực phục vụ nghiên cứu tác động (Precis)” nhằm giới thiệu, cài đặt, đào tạo và chuyển giao phần mềm Precis; đồng thời giới thiệu ứng dụng của nó trong việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Lớp tập huấn đã diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 28/09 đến 01/10.


Tham gia lớp tập huấn này, các báo cáo viên, hướng dẫn viên đều là các nhà nghiên cứu khoa học từ Trung tâm Khí tượng Hadley, các cán bộ có kinh nghiệm trong việc xây dựng và ứng dụng mô hình của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. bên cạnh đó, các tài liệu tập huấn cũng được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, để có thể chuyển tải kiến thức cũng như hướng dẫn thực hành đến từng học viên.

Các học viên tham dự lớp tập huấn đến từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Phân viện Khí tượng Thủy văn Môi trường phía Nam, Trường Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường, Viện Quy hoạch Thủy lợi phía Nam, và Viện Môi trường Nông nghiệp. Tất cả đều tích cực tham gia các buổi học, thảo luận theo từng chuyên đề với thái độ học tập nghiêm túc và đã thực hành đầy đủ các nội dung cần tập huấn. Học viên rất phấn khởi được tham gia học tập, huấn luyện về sử dụng Precis tại khoá học này.

Tham dự khóa tập huấn, mỗi học viên được ban tổ chức cấp một bộ đĩa DCD có đầy đủ các nội dung tập huấn. Các học viên dự học đầy đủ được cấp chứng chỉ về khoá đào tạo.