Mô hình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt

ThienNhien.Net – Vừa qua, tại huyện Buôn Đôn – Đắk Lắk, Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Miền nam đã tổ chức tổng kết mô hình khuyến nông cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt năm 2008. Đến dự có ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia, đại diện các xã Eaver, EaHuar và Krôngna huyện Buôn Đôn cùng các hộ tham gia thực hiện mô hình.


Từ kết quả khả quan của mô hình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt năm 2007 tại Huyện CưMgar, bằng nguồn kinh phí từ Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia, năm 2008 Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Miền nam tiếp tục thực hiện mô hình này tại 3 xã EaHuar và Krôngna thuộc huyện Buôn Đôn.

Mô hình đã tiến hành cải tạo đàn bò tại đây theo phương pháp sử dụng bò đực giống cho nhảy trực tiếp. Với 7 bò đực giống Zebu lai được cung cấp từ Trại giống thuộc Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn (Bến Cát, Bình Dương) cho nhảy trực tiếp với đàn bò cái địa phương, đến nay đã sinh ra được 280 bò lai hướng thịt.

Kết quả theo dõi cho thấy bò lai nuôi thịt có khối lượng cao hơn bò địa phương 20-30%. Thông qua các lớp tham quan, tập huấn mô hình này còn giúp người dân địa phương có cơ hội biết được những giống bò mới năng xuất cao, nắm được qui trình kỹ thuật chăm sóc bò đực giống, bò cái và bê lai. Kết quả mô hình đã góp phần tích cực trong việc cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt tại địa phương.