Formosa “không phục” ấn định thuế 31 tỷ đồng của Cục kiểm tra sau thông quan

ThienNhien.Net – Không đồng ý với ấn định thuế của Cục kiểm tra sau thông quan với số tiền hơn 31 tỷ đồng nhưng Formosa cho biết, nhằm tránh bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan do nợ thuế quá hạn công ty đã nộp số tiền thuế nêu trên.

 Công Ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa - Đài Loan (Ảnh TL/BizLIVE)

Công Ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa – Đài Loan (Ảnh TL/BizLIVE)

Tại văn bản gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan do ông Hung Chih Hsing, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ký khẳng định không đồng ý nộp bổ sung thuế theo Quyết định 190/QĐ-KTSTQ ấn định thuế ngày 12/5/2016 của Cục kiểm tra sau thông quan.

Theo Formosa, ngày 11/9/2015, Formosa nhận được Quyết định về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp được gửi tới Formosa.

Sau đó, ngày 23/10/2015 Formosa nhận được bản dự thảo Kết luận kiểm tra của Cục kiểm tra sau thông quan. Ngày 30/10/2015 công ty cũng có công văn giải trình gửi Cục kiểm tra sau thông quan.

Đến ngày 9/5/2016, Formosa nhận được phiếu thông báo và sáng 12/5/2016 nhận được Quyết định của Cục kiểm tra sau thông quan ấn định thuế đối với lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh chênh lệch giữa lượng tồn kho tại công ty so với tồn kho trên hồ sơ khai báo hải quan tính đến 31/12/2014 với số tiền hơn 31 tỷ đồng trong đó thuế nhập khẩu là 335,9 triệu đồng và thuế VAT là hơn 30,7 tỷ đồng với lý do “Không khai, khai không đúng dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giả, được hoàn”.

“Công ty không đồng ý với ấn định thuế nêu trên nhưng nhằm tránh bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan do nợ thuế quá hạn công ty đã nộp số tiền thuế nêu trên vào ngày 12/5/2016”, đại diện Formosa cho hay.

Sau khi nêu lại hàng loạt Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật quản lý thuế và các thông tư, nghị định được nêu tại Quyết định 190 nêu trên, Formosa nhấn mạnh rằng, Cục kiểm tra sau thông quan dẫn chứng rất nhiều quy định pháp luật nhưng không chỉ rõ trong việc nhập nguyên liệu theo loại hình nhập sản xuất của công ty đã vi phạm cụ thể ở điểm nào.

“Cuối cùng kết luận là công ty không khai báo hải quan đối với lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phát sinh chênh lệch giữa số lượng xác định tồn kho tại công ty so với số lượng xác định trên hồ sơ khai báo hải quan đến ngày 31/12/2014 và yêu cầu công ty nộp thuế cho số lượng chênh lệch đó”, văn bản của Formosa nêu.

Theo đó giải thích vì sao Formosa không đồng ý với kết luận của Cục kiểm tra sau thông quan.

Cụ thể, Formosa cho biết, theo kết luận kiểm tra sau thông quan của Chi cục kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Đồng Nai) “lượng NPL tồn kho thực tế tại công ty đến cuối năm 2010 thiếu hụt so với lượng tồn NPL chưa thanh khoản đến 31/12/2010 theo hồ sơ thanh khoản”. Do đó, công ty này phải nộp bù thuế. Sau lần kiểm tra đó, Formosa cho biết, nội bộ công ty đã thống nhất về cách thức quản lý nguyên liệu trên hệ thống và trên sổ sách kế toán đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Lấy lý do chưa thấy có quy định nào hướng dẫn về việc phải tách riêng nguyên liệu nhập sản xuất hàng xuất khẩu và nhập kinh doanh, nên mỗi tháng Formosa căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 128 ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để làm thanh khoản.

Theo đó, mỗi tháng, công ty này in bảng báo cáo tổng lượng nguyên liệu tồn kho (bao gồm nguyên liệu nhập sản xuất hàng xuất khẩu và nhập kinh doanh) trên hệ thống máy tính để đối chiếu với lượng tồn trên báo cáo thanh khoản nhằm tránh phát sinh chênh lệch tồn kho, tránh vi phạm quy định của hải quan giống như lần kiểm tra trước.

Tuy nhiên, quyết định của đoàn kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan ban hành ngày 12/5/2016 lại căn cứ theo tỷ lệ kim ngạch nhập khẩu các loại nguyên liệu giữa hai loại hình nhập kinh doanh và nhập sản xuất để xuất khẩu để tính lượng tồn kho thực tế và yêu cầu Formosa nộp bù thuế cho phần chênh lệch giữa nguyên liệu nhập sản xuất để xuất khẩu tồn kho trên báo cáo thanh khoản và lượng tồn kho thực tế với số trên trên 31 tỷ đồng.

Phía Formosa đề nghị phía Hải quan giải thích về cách tính của đoàn kiểm tra là dựa theo quy định cụ thể nào. “Tại sao chỉ dựa vào tỷ lệ kim ngạch nhập khẩu mà xác định được tồn koh tại một thời điểm? Với cách tính của đoàn kiểm tra đã làm thì công ty sẽ xảy ra chênh lệch tồn kho ở bất kỳ thời điểm nào có đoàn kiểm tra đến doanh nghiệp kiểm tra”, công ty này nêu ý kiến.

Ngoài ra, theo khẳng định của Formosa, hầu hết nguyên liệu nhập khảu để sản xuất hàng xuất khẩu của công ty này đều có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%. Nếu nhập loại hình kinh doanh, công ty cũng chỉ đóng thuế giá trị gia tăng và sẽ được khấu trừ, hoàn lại thuế ở cơ quan thuế địa phương. Do đó, Formosa khẳng định không bao giờ cố ý khai theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu để nhằm mục đích không nộp thuế.

Bằng văn bản này, lãnh đạo Formosa đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xem xét không thực hiện ấn định thuế đối với hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu theo quyết định ngày 12/5/2016 của Cục kiểm tra sau thông quan.