Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nuôi nước lợ ở Quảng Nam

ThienNhien.Net – Từ năm 2005, với chủ trương cho phép phát triển đối tượng tôm thẻ chân trắng bên cạnh con tôm sú truyền thống đã làm cho diện tích, sản lượng và năng suất tôm nuôi ở Quảng Nam tăng cao. Năng suất bình quân của tôm chân trắng đạt 4 tấn/ha/vụ, cá biệt đạt 7-10 tấn/ha/vụ. Năm 2006, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng toàn tỉnh khoảng 100 ha (chiếm 4,3% diện tích nuôi tôm nước lợ). Trong 2 năm 2008-2009, nghề nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển, có hiệu quả tại tỉnh Quảng Nam.


Tôm thẻ chân trắng là một đối tượng mới, người nuôi ở Quảng Nam chưa có kinh nghiệm nhiều, mức độ đầu tư khá cao so với tôm sú và hiện nay chưa có qui hoạch riêng cho đối tượng này. Bên cạnh một số chủ hộ thu được sản lượng, năng suất cao và có lãi thì không ít hộ cũng bị thiệt hại khá nặng nề do tôm bị dịch bệnh và chết hàng loạt.

Với mục tiêu đánh giá khả năng thích ứng của tôm thẻ chân trắng khi nuôi trong ao nước lợ có nồng độ muối thấp, thời gian vừa qua, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Quảng Nam đã triển khai mô hình “Nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng trong ao nuôi nước lợ có nồng độ muối thấp” tại hộ ông Lê Minh Ký (ở tổ 4, Hương Trà Đông, Hoà Hương, TP Tam Kỳ) với qui mô 0,3ha và ở TP Hội An 0,7 ha.

Trong quá trình thực hiện, hộ nuôi cho tôm ăn phù hợp và quản lý môi trường chặt chẽ, duy trì đảm bảo các yếu tố môi trường thích nghi cho tôm, sục khí cho ao, sử dụng vi sinh để giúp phân huỷ nhanh các chất thải trong ao, xử lý thay nước kích thích tôm lột xác nhanh và đều hơn. Trong quá trình nuôi, tôm phát triển tốt, sạch bệnh.

Tại điểm hộ ông Lê Minh Ký ở TP Tam Kỳ, 200 nghìn con tôm giống được thả nuôi từ ngày 18/04/2009. Sau 2,5 tháng, kết quả bước đầu cho thấy, tôm thẻ sống và sinh trưởng tốt ở ao nuôi có nồng độ muối thấp (đầu vụ nuôi độ mặn 0,5-1‰ và cuối vụ là 5-6 ‰); tỉ lệ sống đạt trên 65%. Trọng lượng bình quân tôm đạt 100 con/kg. Sản lượng tôm đạt trên 1,2 tấn, năng suất trên 4 tấn/ha, với giá bán 54.000 đồng/kg, tổng thu 64,8 triệu (216 triệu đồng/ha), sau khi trừ chi phí (34,8 triệu đồng) lãi 30 triệu đồng (lãi 100 triệu đồng/ha).

Tại TP Hội An, 0,7 ha tôm được thả nuôi từ ngày 16/05, tỉ lệ sống gần 100%. Đến ngày 04/08 vừa qua (sau 80 ngày nuôi), tôm đã được thu hoạch với sản lượng 3,5 tấn, năng suất 5 tấn/ha, với giá bán 43.000 đồng/kg, tổng thu 150,5 triệu (215 triệu đồng/ha), sau khi trừ chi phí (125,5 triệu đồng) lãi 25 triệu đồng (lãi 35,7 triệu đồng/ha).

Theo ông Trần Văn Tương- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Quảng Nam, tôm thẻ chân trắng có thời gian sinh trưởng ngắn (2,5-3 tháng); năng suất cao (trên 4 tấn/ha), thâm canh có thể đạt đến 20 tấn/ha; là đối tượng nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao hơn so với tôm sú; thị trường tiêu thụ rộng; phổ thích nghi rộng (độ mặn từ 1- 30 ‰).

Cũng theo ông Tương, Cần phải quản lý chặt chẽ các trại tôm giống, nhất là trại sản xuất tôm thẻ chân trắng để có con giống bảo đảm chất lượng cung cấp cho các hộ nuôi. Tăng cường công tác kiểm dịch con giống, kể cả giống nhập vào và xuất ra khỏi tỉnh. Khi nuôi diện tích lớn cần phải quan tâm đầu ra cho sản phẩm…