Ngày Thế giới về Nước năm 2007

ThienNhien.Net – “Đối mặt với tình trạng khan hiếm nước” là chủ đề của Ngày Thế giới về Nước năm 2007. Chủ đề năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong việc quản lý nguồn tài nguyên nước, cả trên phạm vi quốc tế và cấp địa phương. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) sẽ là đại diện điều phối các hoạt động về chủ đề này.

Các vấn đề về quyền lợi và bình đẳng, văn hoá và đạo đức rất có ý nghĩa đối với việc phân phối nguồn tài nguyên nước có hạn. Sự mất cân đối giữa nguồn cung cấp và nhu cầu, sự suy giảm chất lượng nước bề mặt và nước ngầm, sự cạnh tranh lẫn nhau, tranh chấp trong khu vực và quốc tế, tất cả đều xoay quanh câu hỏi: Làm thế nào để đương đầu với nạn khan hiếm nước?

Chủ đề này được thông qua bởi tất cả những thành viên của Tổ chức Nước sạch Liên Hợp Quốc tại Tuần lễ Nước sạch thế giới – tổ chức tại Stockholm tháng 8/2006. Tuy nhiên, Ban Thư ký của tổ chức LHQ về nước đặt tại New York đang giữ vai trò đầu mối liên hệ của hệ thống Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan.

Theo bản Báo cáo về sự phát triển con người năm 2006, (công bố ngày 9/9/2006 tại Cape Town, Nam Phi) với tiêu đề “Hơn cả sự khan hiếm: Năng lượng, nghèo đói và sự khủng hoảng nước sạch toàn cầu”, nước sạch và điều kiện vệ sinh là một trong những động lực mạnh mẽ nhất đối với sự phát triển của nhân loại. Việc tiếp cận được nước sạch và điều kiện vệ sinh tốt mở ra các cơ hội, nâng cao giá trị và giúp tạo ra vòng tuần hoàn để cải thiện sức khỏe và gia tăng sự thịnh vượng.

Bản báo cáo cũng cho biết: nghèo đói, việc tiếp cận nguồn nước bất bình đẳng, chiến tranh, di cư và sử dụng thiếu bền vững là những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng nước sạch. Nó đưa ra 1 thông điệp rất quan trọng rằng chúng ta đang ở giữa cơn khủng hoảng về nước sạch và điều kiện vệ sinh vốn đang gây ảnh hưởng to lớn đối với những người nghèo – Một cuộc khủng hoảng mà trong đó có quá nhiều người không có đủ nước ở điều kiện tối thiểu để sống.

Lễ kỷ niệm quốc tế của ngày Thế giới về Nước được khởi xướng từ Hội nghị LHQ về Môi trường và sự Phát triển tại Rio de Janeiro năm 1992. Đại hội đồng LHQ thống nhất lấy ngày 22/3 hằng năm là Ngày Thế giới về Nước. Lễ kỷ niệm ngày này bắt đầu được tiến hành vào năm 1993, trong sự đồng thuận với những điều khoản của hội đồng LHQ về môi trường và sự phát triển trong chương 18 (Tài nguyên nước sạch) của chương trình nghị sự 21.

Các quốc gia được khuyến khích hưởng ứng Ngày Thế giới về Nước để thực hiện các đề xuất của LHQ và xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.