Đẩy mạnh phong trào “Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”

ThienNhien.Net – Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Thế Thảo vừa ra chỉ thị về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP trước thực trạng tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng bức xúc, hành vi đổ rác thải, phế thải bừa bãi vẫn diễn ra phổ biến, hằng ngày… Theo đó, phong trào “Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô” sẽ tiếp tục được thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội cùng với nhiều biện pháp chỉnh trang đô thị khác.


Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; quy hoạch xử lý chất thải rắn; quy hoạch hệ thống nghĩa trang, vườn hoa, công viên.

Sở Xây dựng cũng được giao đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh việc triển khai và sớm hoàn thành các dự án đầu tư khu xử lý rác tập trung của thành phố và khu xử lý rác quy mô nhỏ trên địa bàn các huyện.

Các đơn vị doanh nghiệp, đơn vị cần thực hiện công tác vệ sinh môi trường chủ động phối hợp với các quận, huyện, thị xã hằng ngày thu dọn, vận chuyển hết rác thải trong đô thị, không để rác thải tồn đọng, lưu cữu.

Bên cạnh đó, phải khẩn trương lắp đặt các thùng rác trên đường phố, nơi công cộng theo kế hoạch của UBND TP; mở rộng phạm vi lắp đặt thùng rác có phân loại rác ngay từ đầu nguồn, có chỉ dẫn để nhân dân dễ thực hiện; bố trí lắp đặt các thùng rác lưu động, biển hướng dẫn điểm bỏ rác, nhắc nhở giữ vệ sinh môi trường tại các địa điểm tập trung đông người, tổ chức lễ hội.

Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh hằng tuần, tập trung vào khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; các khu tập thể, tổ dân phố, khu dân cư tập trung trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình tuân thủ đúng quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, chống bụi bẩn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không đổ rác ra đường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”.

Trước đó, nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, Hà Nội đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội, nêu rõ các khu vực cấm hoàn toàn việc quảng cáo và khu vực hạn chế quảng cáo tại Thủ đô.

Chẳng hạn, Thành phố nghiêm cấm quảng cáo tại khu vực quảng trường Ba Đình, các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khuôn viên nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm và cơ sở tôn giáo…