Ra mắt bản điện tử "Chuyên đề Linh trưởng học Việt Nam"

ThienNhien.Net – Nhằm chia sẻ thông tin nghiên cứu và thúc đẩy công tác bảo tồn linh trưởng tại Việt Nam, các chuyên gia hàng đầu về linh trưởng đã tụ hợp và xây dựng ấn phẩm "Chuyên đề Linh trưởng học Việt Nam". Mới đây, bản điện tử của chuyên đề đã được ra mắt.

Trong điểm nóng đa dạng sinh học Indo – Burma, Việt Nam là nơi có mật độ đa dạng sinh học cao và độc đáo với một số lượng đáng kể các loài động thực vật đặc hữu. Trong đó nhóm động vật linh trưởng rất phong phú.

Việt Nam có ít nhất 24 loài và phân loài linh trưởng, trong đó có 5 loài đặc hữu. Cả 5 loài đặc hữu này hiện đều đang nằm trong nhóm Cực kỳ Nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN. Và 4 trong 5 loài đó hiện đang nằm trong Top 25 loài Linh trưởng có Nguy cơ Tuyệt chủng Cao nhất Thế giới.

Do áp lực của sự gia tăng dân số và tốc độ phá rừng quá nhanh cùng với tình trạng săn bắn bừa bãi và một hệ thống luật pháp về bảo tồn động vật hoang dã yếu kém, các loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam hiện đang bị đe doạ tuyệt chủng nghiêm trọng. 

Chuyên đề Linh trưởng học Việt Nam cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu khoa học về các loài linh trưởng ở Việt Nam hiện nay. Ấn phẩm được xây dựng bởi những chuyên gia nghiên cứu lâu năm về linh trưởng trong và ngoài nước, do Tilo Nadler (Giám đốc Chương trình Cứu hộ các loài Thú linh trưởng quý hiếm – EPRC) chủ biên.

Chuyên đề Linh trưởng học Việt Nam là sự tập hợp các nghiên cứu thực địa về đặc tính sinh học, phân loại học cũng như các thông tin về hoạt động bảo tồn đối với các loài linh trưởng đang diễn ra ở Việt Nam và các nước láng giềng như Campuchia, Trung Quốc và Lào.

Được xuất bản bằng tiếng Anh với phần tóm tắt bằng tiếng Việt, Chuyên đề Linh trưởng học Việt Nam có ý nghĩa to lớn trong việc chia sẻ thông tin trong công tác nghiên cứu linh trưởng ở Việt Nam hiện nay với cộng đồng quốc tế.

Số mới nhất: Chuyên đề Linh trưởng học Việt Nam (Số Tháng 5/2008)