Hà Nội: Tiền tỷ đầu tư cho nước sạch nông thôn nhưng hiệu quả không cao

Hiện trên địa bàn 5 huyện ngoại thành Hà Nội có 70 trạm cấp nước, chiếm 12,3% số người sử dụng tập trung ở nông thôn, trong đó mức đầu tư cho các trạm tổng kinh phí là 130 tỷ đồng. Tuy vậy, hiệu quả của các trạm chưa đạt kết quả cao.

Kết quả phân tích chất lượng nước ở các huyện ngoại thành cho thấy 100% của 198 mẫu nước sinh hoạt từ các giếng khoan, giếng đào ở huyện Từ Liêm vượt quá tiêu chuẩn về chỉ tiêu Nitơ –Amôni (N-NH4) của Bộ Y tế từ 2-4 lần. 49 mẫu nước (chiếm 72%) của 68 trạm cấp nước tập trung bị ô nhiễm N-NH4. Hàm lượng N-NH4 cao hơn tiêu chuẩn của Bộ Y tế từ 2-2,5 lần (chủ yếu tập trung nhiều ở 2 huyện Thanh Trì và Từ Liêm). Ngoài ra, 5 trạm có mẫu nước không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu hàm lượng sắt trong nước sau khi xử lý. 100% từ 226 mẫu nước cấp sinh hoạt từ khoan giếng và giếng đào không đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống của Bộ Y tế về chỉ tiêu Coliforms.