Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của MRC

ThienNhien.Net – Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày ký Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững lưu vực sông Mê Kông giữa bốn quốc gia Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, Hội nghị cấp cao Uỷ hội sông Mê Công quốc tế (MRC) lần thứ nhất đã được tổ chức vào ngày 05/04/2010 tại thành phố Hua Hin, Thái Lan.


Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế (MRC) được thành lập cùng với việc ký kết Hiệp định Mê Kông có chức năng chính là “thúc đẩy, điều phối sự quản lý và phát triển bền vững nước và các tài nguyên liên quan khác vì lợi ích chung của các quốc gia thành viên cũng như phúc lợi của người dân trong lưu vực”.

Trong các khuôn khổ hợp tác hiện nay về lưu vực sông Mê Kông, Uỷ hội là tổ chức duy nhất có chức năng xây dựng các khuôn khổ pháp lý, trong đó có những quy chế ràng buộc đối với các quốc gia thành viên về chia sẻ công bằng, hợp lý tài nguyên nước và cùng nhau bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực sông bên cạnh chức năng thúc đẩy các dự án phát triển chung.

Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam (gồm các bộ ngành thành viên Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam và các cơ quan liên quan) tham dự Hội nghị. Tham dự Hội nghị Cấp cao tại Hua Hin, ngoài các Đoàn đại biểu của bốn quốc gia thành viên Uỷ hội còn có đại diện cấp cao của Trung Quốc và Mianma, các quốc gia tổ chức tài trợ, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong lưu vực.

Hội nghị Cấp cao Uỷ hội sông Mê Công quốc tế lần thứ nhất có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kiểm điểm quá trình 15 năm hợp tác và đề ra những định hướng lớn cho sự phát triển của Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế trong giai đoạn tiếp theo về quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước cũng như các tài nguyên liên quan trong lưu vực sông Mê Kông, vì lợi ích chung của các nước trong lưu vực, đồng thời khẳng định cam kết ở cấp cao của các nước thành viên Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế trong thực hiện Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững lưu vực sông Mê Kông năm 1995.

Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất lần này, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Hua Hin của Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế, đáp ứng các nhu cầu, duy trì sự cân bằng vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mê Kông.

Nội dung Tuyên bố khẳng định các thành tựu to lớn của Uỷ hội trong 15 năm qua, nêu bật các cơ hội và thách thức trước mắt; nhất trí về các mục tiêu tầm nhìn của Uỷ hội và xác định các lĩnh vực ưu tiên cho kế hoạch hành động cho giai đoạn sắp tới; đồng thời khẳng định cam kết hợp tác trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995, xây dựng một Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế hiệu quả cũng như trong tăng cường quan hệ với các đối tác chiến lược, đặc biệt là với Trung Quốc và Mianma.

Hội nghị Cấp cao Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế dự định sẽ được tổ chức 4 năm/lần, luân phiên theo vần chữ cái, theo đó Hội nghị Cấp cao tới sẽ được tổ chức vào năm 2014 tại Việt Nam.