Toàn cảnh nạn kích giun bán cho Trung Quốc: Thương lái mua giun làm gì?