Chặn hơn 1,3 tấn giun đất khô chuẩn bị xuất sang Trung Quốc