Vụ việc liên quan đến động vật hoang dã: Chỉ xử lý thành công 18%

Trong năm 2022, các cơ quan chức năng ở TPHCM chỉ xử lý thành công gần 17% các vụ việc về động vật hoang dã do người dân thông báo và tỷ lệ xử lý thành công các vụ liên quan đến động vật hoang dã còn sống cũng chỉ đạt hơn 18%, thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Đây là dữ liệu được công bố trong báo cáo Hiệu quả công tác xử lý thông tin vụ việc về động vật hoang dã (ĐVHD) do người dân thông báo năm 2022 – một đánh giá độc lập về hiệu quả của các cơ quan chức năng trong việc xử lý thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo qua Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa được phát hành ngày 9-8.

Số lượng vụ việc về động vật hoang dã do người dân thông báo tại TPHCM có xu hướng tăng trong giai đoạn 2019-2022. Số liệu và đồ hoạ do ENV thực hiện.

Báo cáo cũng cho thấy mặc dù tỷ lệ phản hồi trung bình trên cả nước vẫn giữ vững ở mức khoảng 97,7%, nhưng trong năm 2022, tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc về ĐVHD nói chung là gần 33% và tỷ lệ xử lý thành công vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống là gần 35%. Cả hai chỉ số đều tăng nhẹ so với năm 2021, tuy vẫn thấp hơn so với kết quả ghi nhận năm 2019 và 2020.

Trong năm 2022, Quảng Nam là địa phương đứng đầu mọi tiêu chí trong công tác xử lý các vụ việc do người dân thông báo, với tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc nói chung đạt gần 85% và tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến ĐVHD còn sống là hơn 94%. Các tỉnh như Đồng Nai, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Dương và Cần Thơ đều là những địa phương phản hồi 100% các thông tin vụ việc do người dân thông báo.

Đối với hai địa phương là Hà Nội và TPHCM, theo ENV, chưa ghi nhận hiệu quả cao trong công tác xử lý các thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo nói chung và vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống nói riêng tại hai nơi này. Đây là hai thành phố ghi nhận số lượng vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo nhiều nhất trên cả nước và do đó các cơ quan chức năng cũng phải đối diện với khối lượng công việc lớn nhất.

Trong năm 2022, các cơ quan chức năng ở TPHCM chỉ xử lý thành công 17% các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo và tỷ lệ xử lý thành công các vụ liên quan đến ĐVHD còn sống cũng chỉ đạt hơn 18%. Còn các tỷ lệ này tại Hà Nội lần lượt là hơn 28% và gần 33%.

Năm 2022, ENV ghi nhận có 447 trường hợp buôn bán rùa trái phép trên địa bàn TPHCM. Số liệu và đồ họa do ENV thực hiện.

Từ năm 2019, ENV bắt đầu phân tích hiệu quả công tác xử lý các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo tại tất cả các địa phương trên cả nước với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền những thông tin cần thiết để đánh giá hiệu quả công tác thực thi pháp luật của các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ ĐVHD tại địa phương.

Nhìn chung, theo ENV, nếu căn cứ với các tiêu chí đánh giá (tỷ lệ xử lý vụ việc thành công, tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến ĐVHD còn sống và tỷ lệ phản hồi), hiệu quả công tác xử lý các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo trên cả nước trong năm 2022 đã có sự cải thiện trong so với kết quả năm 2021.