Cho khỉ ăn tại Sơn Trà: Bẫy vô hình tác động đến tập tính của động vật hoang dã