ICEM tuyển Cán bộ 

Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường (ICEM) cần tuyển cán bộ kỹ thuật về giám sát nguồn nước và GIS ngắn hạn, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 23/11/2021