CWS tuyển Giám đốc 

Tổ chức Church World Service (CWS) cần tuyển Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Nhà ở làm việc tại Washington hoặc cơ sở khác của CWS.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: không thời hạn