Tuyển cán bộ nghiên cứu về nước

Trung tâm Môi trường Đại học Oxford tuyển cán bộ cho chương trình nghiên cứu nước Louwes.

Điều kiện: mới hoàn thành chương trình tiến sĩ và có các ấn phẩm khoa học thể hiện các kết quả nghiên cứu nổi bật về nước, bao gồm các nghiên cứu phát triển và/hoặc các vấn đề chính trị – xã hội liên quan đến nước.

Ưu tiên: các nhà nghiên cứu từ các nước đang phát triển.

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2007

Liên hệ:
Dr. Rob Hope,
Oxford University Centre for the Environment (OUCE),
South Parks Road, Oxford, OX1 3QY, UK.

Senior Research Fellow
Course Director MSc. Water Science, Policy and Management
http://www.ouce.ox.ac.uk/graduate/msc-wspm/  

Tel: 00 44 (0)1865 275881
Fax: 00 44 (0)1865 275885

Email: robert.hope@ouce.ox.ac.uk  

hoặc xem chi tiết tại:
http://www.ouce.ox.ac.uk/news/jobs/070523.php