SNV tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 29/11/2021