Phát hiện điểm tập kết gỗ lậu giữa lòng hồ thủy điện Sê San 4